algemeen - Stichting Jacob Kritzraedt

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

algemeen

ANBIStichting Jacob Kritzraedt


opgericht in 1952 met als doel

het behoud van het plaatselijk en regionaal erfgoed
in het bijzonder architectonisch of historisch belangrijke gebouwen
in Sittard en omgeving


Postbus 691 – 6130 AR  SITTARDwww.stichtingjacobkritzraedt.nl

sjk.secretaris@hetnet.nl

tel. 06 – 535 82 156 (secretaris)IBAN-rekeningnummer NL18.RABO.018.76.66.601

KvK-nummer 41071011

RSIN 003759982

BTW nummer NL 0037 59 982 B01


De aanvraag van de Stichting Jacob Kritzraedt voor een status als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is in behandeling.


De Stichting Jacob Kritzraedt beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk: het eventuele batig saldo van de inkomsten minus de uitgaven wordt elk jaar toegevoegd aan de restauratiereserve. Deze is bestemd voor het noodzakelijke onderhoud van het in bezit zijnde monumentale onroerende goed.


De bestuurders van de stichting ontvangen geen vacatiegeld of vergoeding, met uitzondering van redelijkerwijs gemaakte onkosten.


Wanneer tot opheffing van de stichting zou worden besloten, dan komt een eventueel batig liquidatiesaldo ten goede aan een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling.Tenslotte: de Stichting Jacob Kritzraedt heeft als zodanig geen leden. Om de financiële mogelijkheden te vergroten is de stichting voornemens fondsenwerving te ontwikkelen in de vorm van “Vrienden van de Stichting Jacob Kritzraedt”.

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu