donateur worden - Stichting Jacob Kritzraedt

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

donateur worden

Culturele ANBI in 1952 opgericht voor het behoud van het plaatselijk en regionaal erfgoedWat is een fiscaal aftrekbare periodieke gift?

Een periodieke gift is een structurele schenking of gift aan een goede doelinstelling welke een door de Belastingdienst toegekende ANBI-status heeft. Deze schenking moet worden vastgelegd in een onderhandse overeenkomst tussen u en de ANBI-instelling. De Stichting Jacob Kritzraedt is door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI-instelling.
De looptijd van een dergelijke overeenkomst is minimaal vijf jaar. U moet tenminste eenmaal per jaar een vast bedrag schenken. U mag zelf bepalen, of u dat jaarbedrag opsplitst in meerdere bedragen, bij voorbeeld per maand of week.

Wat zijn de voordelen voor U als donateur?

Het grote voordeel voor u is dat uw gift volledig (geen drempel) aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen en u dus een deel van uw gift terugontvangt van de Belasting-dienst. Giften die niet schriftelijk zijn vastgelegd als periodieke gift, zijn niet of slechts voor een deel aftrekbaar.
Door de gift schriftelijk vast te leggen kunt u dus:
• meer geld overhouden aan uw jaarlijkse giften of
• meer schenken zonder dat het u meer kost.
Het belastingvoordeel is afhankelijk van uw inkomen, het inkomen van uw fiscale partner en de leeftijd van u beiden. Dit voordeel kan wel oplopen tot 52%.

Wat zijn de voordelen voor de Stichting Jacob Kritzraedt ?

De voordelen voor onze stichting zijn dat deze met uw structurele steun naast vertrouwen ook financiële middelen krijgt om haar doelstellingen te bereiken.
Schenkt u uw belastingvoordeel mee, dan kan het goede doel op een nog groter bedrag rekenen terwijl u hiervoor niet meer hoeft te betalen.

Hoe regelt U deze periodieke gift?

Wilt u Stichting Jacob Kritzraedt steunen met een periodieke gift dan heeft u een overeenkomst nodig. Deze overeenkomst mag met ingang van 1 januari 2014 ook bij onderhandse overeenkomst; zie site van Belastingdienst: ”Periodieke gift in geld”:
https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_%20period_gift_in_geld_ib0802z2fol.pdf

Op verzoek van de schenker zullen wij deze overeenkomst opmaken. U kunt dan contact opnemen via een email naar onze secretaris: sjk.secretaris@hetnet.nl.

Periodieke gift loopt minder dan 5 jaar

De gift dient minimaal 5 jaar achter elkaar te worden betaald. Betaalt u niet minimaal 5 jaar achter elkaar omdat de Stichting Jacob Kritzraedt geen ANBI-instelling meer is, dan mag u de betaalde bedragen aftrekken, maar alleen voor de periode dat u niet kon weten dat de Stichting Jacob Kritzraedt geen ANBI-status meer heeft.
In de overeenkomst zal in ieder geval worden opgenomen dat de overeenkomst eindigt als de Stichting Jacob Kritzraedt de ANBI-status verliest of wordt ontbonden en indien de schenker arbeidsongeschikt verklaard wordt, onvrijwillig werkeloos wordt, failliet gaat of overlijdt.

Gift is rentedragende schuld geworden

Moest u de gift in een bepaald jaar betalen, maar hebt u dit niet gedaan? Dan is de gift aftrekbaar in het jaar dat u deze schuld (inclusief rente) betaalt. Volgens de Belastingdienst moet deze schuld rentedragend zijn geworden om voor aftrek in aanmerking te komen.

Betalingen voor het tekenen van de overeenkomst

Mogen betalingen gedaan voordat de overeenkomst periodieke gift door de schenker en de Stichting Jacob Kritzraedt is ondertekend, worden meegerekend als periodieke gift in het betreffende kalenderjaar? Nee !

Wij helpen u graag !

Heeft u nog vragen? Of wilt u graag een voorbeeld van de door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst ontvangen? Laat het ons weten door contact op te nemen via sjk.secretaris@hetnet.nl. Wij helpen u graag !

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu