Stichting Jacob Kritzraedt

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:Stichting Jacob KritzraedtDe Stichting Jacob Kritzraedt is in 1952 in het leven geroepen om te voorkomen dat een gedeelte van de Begijnenhofwal zou worden afgegraven. De stichting zet zich in voor het behoud van monumentale en monumentwaardige gebouwen in Sittard. Daartoe koopt zij bedreigde panden aan, restaureert ze en verhuurt ze vervolgens.


De Stichting Jacob Kritzraedt heeft volgens de statuten als doel:

De bestudering en het behoud van het culturele erfgoed - in het bijzonder van monumentale en monumentwaardige gebouwen en de plaatselijke identiteit - van Sittard en omgeving.

De Stichting Jacob Kritzraedt tracht dit doel te bereiken door:

•het aankopen of op andere wijze in eigendom of bezit verwerven van voor de historie belangrijke gebouwen en andere onroerende zaken of onderdelen daarvan;
•het doen restaureren en het verzorgen van een verantwoorde aankleding van zodanige gebouwen en onroerende zaken;
•het daaraan geven van een passende bestemming;


Tot behoud van het culturele erfgoed van Sittard en omgeving bezit en beheert de Stichting Jacob Kritzraedt diverse monumentale panden in Sittard.
Een aantal panden is ingericht als woning en andere panden hebben een bedrijfsmatige bestemming. Alle panden worden verhuurd.

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu