Vriend van SJK - Stichting Jacob Kritzraedt

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Vriend van SJK

Samen sterk, er moet nog veel gebeuren.

De Stichting Jacob Kritzraedt wil met haar activiteiten vooral ook aandacht vragen en belangstelling wekken voor het behoud van de cultuurhistorische waarden in Sittard. Hiervoor moeten grote inspanningen worden verricht, vooral ook omdat het vaak lijkt alsof belangen tegenstrijdig zijn. Juist daarom is een zo breed mogelijk draagvlak voor de visie en activiteiten van de stichting van groot belang.

Bent u het met ons eens, wordt dan lid van de "Vrienden van Jacob Kritzraedt".
De kosten hiervan zijn € 10,00 per jaar.
Daarvoor ontvangt u van ons eens per kwartaal de digitale nieuwsbrief van de Stichting Jacob Kritzraedt; houden wij u op de hoogte van onze activiteiten; krijgt u uiteraard de gelegenheid ons te melden indien in onze gemeente cultuurhistorische waarden gevaar lopen waarna wij met u contact zullen opnemen en met u overleggen over het hoe en waarom van het aanpakken ervan;  krijgt u een uitnodiging voor de jaarlijks door onze stichting te organiseren activiteit. Afhankelijk van de invulling van die activiteit (rondleiding; symposium; lunch) krijgt u korting bij deelname of gratis deelname.

U kunt lid worden van de "Vrienden van Jacob Kritzraedt" met de aanmelding per email:sjk.secretaris@hetnet.nl


of door het overmaken van de bijdrage van € 10,00 op het bankrekeningnummer
NL18 RABO 0187 6666 01 ten name van de Stichting Jacob Kritzraedt  te Sittard, onder vermelding van uw email-adres.

                  

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu