Selecteer een pagina

Nieuwsbrief 1 (2019)

1 jul, 2019

Beste Vrienden van Jacob Kritzraedt,

In 2017 heeft de Stichting Jacb Kritzraedt haar 65-jarig bestaan herdacht, onder meer met de uitgave van een boekje over de geschiedenis maar vooral over het werk van de stichting. Een stichting heeft als zodanig geen leden. Om binding tot stand te brengen met mensen die het doel van de stichting onderschrijven, bestaat sinds het jubileumjaar 2017 de mogelijkheid om tegen een gering bedrag lid te worden van de “Vrienden van Jacob Kritzraedt”. Het contact tussen het bestuur en de Vrienden zou enerzijds plaats vinden tijdens een jaarlijkse Vriendenactiviteit, anderzijds door een periodieke Nieuwsbrief. Onze voorzitter, Jules Hendriks, was de grote animator van beide initiatieven.

Overlijden voorzitter Jules Hendriks

Eind mei kregen wij echter te horen dat Jules volkomen onverwacht getroffen was door een herseninfarct waaraan hij kort daarna op 1 juni is overleden, nog geen 70 jaar oud.
Ruim negen jaar (waarvan bijna negen jaar als voorzitter) heeft Jules zich in onze stichting met zijn enthousiasme en met zijn kenmerkende gedrevenheid ingezet voor het behoud van het monumentale erfgoed van onze stad en streek. Ook rekende Jules het tot zijn taak, ja zelfs zijn missie om onze stichting en haar werk meer en bij een breder publiek bekend te maken.

Uiteraard brengt het onverwachte overlijden van Jules het grootste en diepste verdriet teweeg bij zijn naasten. Daarbij valt in het niet dat wij als Stichting Jacob Kritzraedt nu al ervaren dat wij het enthousiasme en de inzet van Jules gaan missen.

Vriendenactiviteit en Nieuwsbrief

Naast de website van onze stichting geldt dat bijvoorbeeld ook voor de jaarlijkse Vriendenactiviteit en de geplande periodieke Nieuwsbrief. De Vriendenactiviteit was al enige tijd geleden gepland op zaterdagmiddag 24 augustus in “Oos Zittesj Hoes”, Odasingel 659 te Sittard, van 13:00 tot 17:00 uur. Door het overlijden van Jules is de communicatie per Nieuwsbrief echter in het slop geraakt, vandaar dit provisorisch alternatief.

Jaarbijdrage 2019

Namens onze penningmeester het verzoek aan alle “Vrienden van Jacob Krizraedt” hun jaarbijdrage ad € 10,00 per persoon voor dit jaar over te maken op rekening NL18 RABO 0187 6666 01 van onze stichting, graag onder vermelding van “Vriend 2019” en uw naam/namen.

Programma Vriendenactiviteit

Het programma begint om 13:00 uur (met inloop vanaf 12:30 uur) met koffie/thee met vlaai. Daarna de film over de restauratie van de Jezuïetenkapel, gevolgd door een korte informatie over de zaken waarvoor onze stichting zich op dit moment inzet, afgesloten met een hapje en een drankje en – in groepen – een bezoek (met een toelichting) aan de kapel. Afsluiting om 17:00 uur.

De zaal van “Oos Zittesj Hoes” is bereikbaar via de onderdoorgang van flatgebouw Oda Park aan de Odasingel in Sittard. Aan het einde bevindt zicht rechts een glazen schuifdeur en de op de verdieping gelegen zaal is per trap of lift bereikbaar. Parkeren is (betaald) mogelijk in de Odaparking of bij de voormalige Bernadettekerk in de Baandert.

Aanmelding voor Vriendenactiviteit

Aanmelding bij voorkeur per mail (jga.ruigt@gmail.com) bij bestuurslid Jan Ruigt of schriftelijk naar Postbus 691 – 6130 AR Sittard, met vermelding van het aantal Vrienden en hun naam/namen.

In verband met de organisatie en de catering aanmelding graag uiterlijk op 18 augustus.

Nieuwe “Vrienden van Jacob Kritzraedt”

Mochten er in uw familie-, kennissen- en/of vriendenkring mensen zijn die ook graag “Vriend van Jacob Kritzraedt” willen worden, dan kunnen zij dit per mail (sjk.secretaris@hetnet.nl) laten weten aan de secretaris, met vermelding van naam/namen, adres, post- en mailadres en telefoonnummer.

Na overmaking van de jaarbijdrage ad € 10,00 per persoon op rekening NL18 RABO 0187 6666 01 van onze stichting, kunnen zij zich vervolgens ook aanmelden voor de Vriendenactiviteit.

Lees meer nieuws

Nieuwsbrief 11 (2022)

Nieuwsbrief 11 (2022)

Daarom gaan wij in beroep bij de Raad van State tegen de vaststelling van het bestemmingsplan “Klooster Sint Agnetenberg”…

Lees meer

Nieuwsbrief 10 (2022)

Het bestuur van de Stichting Jacob Kritzraedt is zeer getroffen door het volkomen onverwachte heengaan van ons medebestuurslid ir. Jo Dukers.

Lees meer
Nieuwsbrief 9 (2021)

Nieuwsbrief 9 (2021)

Voor de verbouwing en sloop van de kapel en haar kostbare interieur van klooster Agnetenberg is nog geen vergunning aangevraagd en toch zijn de projectontwikkelaar en de nieuwe eigenaar van de kloosterkapel al een gevecht om de gunst van de publieke opinie begonnen.

Lees meer