Selecteer een pagina

Nieuwsbrief 10 (2022)

1 mrt, 2022

Download nieuwsbrief #10 (PDF) >

Het bestuur van de Stichting Jacob Kritzraedt is zeer getroffen door het volkomen onverwachte heengaan van ons medebestuurslid ir. Jo Dukers.

Vanzelfsprekend wensen wij op de eerste plaats zijn vrouw Ria, zijn kinderen en hun partners en zijn kleinkinderen heel veel sterkte toe bij het onbevattelijke verlies van Jo. De pijn en het verdriet zijn uiteraard het grootst voor zijn naasten, maar ook wij zullen Jo voelbaar missen. Meer dan twaalf en een half jaar heeft Jo zich met zijn brede kennis van zaken en zijn grote bouwkundige ervaring ingezet voor het behoud van het monumentale erfgoed van onze stad, in het bijzonder voor de bouwtechnische staat van de monumenten van onze stichting.

Onderhoud van monumenten vergt veel tijd en aandacht maar bij Jo ging dat niet ten koste van zorgvuldigheid. Het bewaken van de kosten, zijn specialisme, was voor hem daarbij leidend. Met die instelling heeft Jo de afgelopen jaren heel veel werk voor onze stichting verzet in het kader van de aanpassingen van de Geleenbeek rond onze Ophovenermolen.

Ook bij ontwikkelingen die vanuit onze doelstelling ongewenst werden geacht, hebben wij steeds de grote gedrevenheid van Jo mogen ervaren. De nagedachtenis van Jo zullen wij niet beter kunnen eren dan door ons in zijn geest in te blijven zetten voor de doelstellingen van onze stichting. Namens het bestuur van de Stichting Jacob Kritzraedt,

Theo Hanssen, voorzitter

Peter Vossen, secretaris

Lees meer nieuws

Nieuwsbrief 11 (2022)

Nieuwsbrief 11 (2022)

Daarom gaan wij in beroep bij de Raad van State tegen de vaststelling van het bestemmingsplan “Klooster Sint Agnetenberg”…

Lees meer
Nieuwsbrief 9 (2021)

Nieuwsbrief 9 (2021)

Voor de verbouwing en sloop van de kapel en haar kostbare interieur van klooster Agnetenberg is nog geen vergunning aangevraagd en toch zijn de projectontwikkelaar en de nieuwe eigenaar van de kloosterkapel al een gevecht om de gunst van de publieke opinie begonnen.

Lees meer
Nieuwsbrief 8 (2021)

Nieuwsbrief 8 (2021)

De huidige eigenaren van het voormalige klooster Sint-Agnetenberg van de Liefdezusters van het Kostbaar Bloed in de Plakstraat willen er woningen realiseren. Daarvoor moet wel de bestemming worden gewijzigd en daarom is er een aangepast bestemmingsplan in procedure gebracht.

Lees meer