Selecteer een pagina

Nieuwsbrief 3 (2020)

27 feb, 2020

Download deze nieuwsbrief (PDF) >

 

Nieuwe website

Het heeft wel even geduurd maar onze nieuwe website (www.stichtingjacobkritzraedt.nl) is online. Er moeten nog wel een paar puntjes op de i gezet worden maar we durven te stellen dat het een dynamische website is geworden. Nu aan ons (maar ook aan jullie) de uitdaging dat zo te houden!

Wij zijn benieuwd naar jullie mening, niet alleen de positieve punten maar ook de eventuele kant-tekeningen. Dat kunt u ons nu ook laten weten via het contactformulier op de website!

 

Nieuwe e-mailadres

Tegelijkertijd met de nieuwe website hebben we ook een nieuw e-mailadres gekozen, met het vriendelijke verzoek het oude adres (sjk.secretaris@hetnet.nl) te wijzigen in: secretariaat@stichtingjacobkritzraedt.nl.

 

Vriendendienst

Bij de “Vriendenactiviteit 2019” hebben wij de aanwezigen om een “Vriendendienst” gevraagd want door met z’n allen regelmatig rond te kijken naar wat er in en om onze stad met ons erfgoed gebeurt en dit door te geven (secretariaat@stichtingjacobkritzraedt.nl of via de contactmogelijkheden op de website), kunnen we waar en wanneer nodig sneller en effectiever actie ondernemen.

We hebben toen ook laten weten van plan te zijn uit de “Vrienden” een groepje te formeren met wie we kunnen discussiëren en vervolgens prioriteiten stellen. Enkelen hebben gemeld daaraan graag mee te willen doen maar nu onze website weer in de lucht is willen wij ons (voorlopig?) beperken tot de contactmogelijkheden die deze biedt.

 

Stand van zaken inzet Stichting Jacob Kritzraedt

Tijdens de “Vriendenactiviteit 2019” op 24 augustus hebben wij de aanwezigen laten zien, waar wij ons voor inzetten. De herinrichting van de Oostelijke schootsvelden is inmiddels op 29 november officieel afgerond, jammer genoeg (voorlopig) zonder, laat staan stromend water in de grachten!

Wij zijn bij deze herinrichting betrokken geweest waarbij wij een INTEGRALE gezamenlijke aanpak van Fort Sanderbout, de wallen, de grachten en de schootsvelden als uitgangspunt hebben gesteld. Door de financiële situatie van onze gemeente krijgen de grachten bloemrijk gras in plaats van water. Maar vooral is het jammer dat de plannen met en rond Fort Sanderbout op de lange baan worden geschoven terwijl onze stad iets unieks zou kunnen laten zien!

 

Fort Sanderbout en een tuinberging . . .

Ondanks de afspraak met de gemeente dat de herinrichting gezamenlijk ontwikkeld zou worden en integraal aangepakt, is men buiten ons om in overleg gegaan met de eigenaar van een pand in de Putstraat over een combinatie van diens tuininrichting met een reconstructie van het grote rondeel dat bij opgravingen aan de voet van Fort Sanderbout was aangetroffen. De eigenaar – ongeduldig door slepende procedure – heeft toen de fout gemaakt al te beginnen voordat de aangevraagde vergunning was verleend. Door de gemeentelijke handhaving is de bouw eind december 2018 stil gelegd.

In plaats van de berging af te laten breken, heeft de gemeente een besluit over de aangevraagde vergunning een half jaar lang steeds weer doorgeschoven totdat de aanvraag medio 2019 “wegens onvolledigheid” buiten behandeling werd gesteld. Wij hebben toen met de andere betrokken partijen een verzoek ingediend om nu handhavend op te gaan treden en de al gerealiseerde berging af te doen breken.

Een beslissing over ons verzoek heeft de gemeente vervolgens tot eind oktober opgerekt. Ondanks de afspraak over een gezamenlijke integrale aanpak had de gemeente samen met de eigenaar (maar opnieuw zonder overleg met ons!) inmiddels een plan ontwikkeld waardoor “concreet zicht op legalisatie” zou bestaan, reden om ons handhavingsverzoek af te wijzen. Zo lang een vergunning-aanvraag loopt, kan juridisch niet geageerd worden.

Pas toen medio december de vergunning voor de berging en een erfscheiding was verleend, kregen wij de mogelijkheid een bezwaarschrift in te dienen, hetgeen wij samen met de andere betrokkenen medio januari hebben ingediend. Het wachten is nu op een hoorzitting van de Commissie bezwaar-schriften en het besluit van Burgemeester en Wethouders op hun advies. Daarna is het alleen nog mogelijk in beroep te gaan bij de Rechtbank. Wordt vervolgd . . .

 

De toekomst van Klooster Sint-Agnetenberg

Bij de “Vriendenactiviteit” hebben wij ook onze zorgen uitgesproken over de toekomst van Klooster Sint-Agnetenberg, met name over het rijksmonumentale voormalige klooster(de kapel en vleugels om de binnehof) en over de aan de andere zijde van de wal gelegen vroegere kloostertuin (met de begraafplaats van de zusters). De Liefdezusters van het Kostbaar Bloed hadden het hele klooster-complex en de tuin jaren geleden verkocht aan twee woningcorporaties maar mochten er tijdelijk blijven wonen. In 2015 zijn de laatste zusters verhuisd naar hun klooster op de Windraak en vanaf die tijd verzorgen de vrijwilligers van de Tuinbrigade van de Geheime Tuinen de tuin en was het klooster bewoond vanuit leegstandsbeheer. Inmiddels zijn de gebouwen en de tuin aan een ontwikkelaar verkocht waarbij het monumentale deel is doorverkocht.

Het complex heeft de bestemming “maatschappelijk” maar alleen al het feit dat de gemeente – ondanks ons verzoek daartoe – niet handhavend optreedt tegen de verbouwing van de vroegere sacristie tot woning, maakt dat wij ons zorgen maken over de plannen voor het monumentale deel van Klooster Sint-Agnetenberg. Wij blijven het met argusogen volgen . . .

 

Nieuwe “Vriend van Jacob Kritzraedt”

Mochten er in uw familie-, kennissen- en/of vriendenkring mensen zijn die ook graag “Vriend van Jacob Kritzraedt” willen worden, dan kunnen zij ons secretariaat dit per e-mail laten weten (secretariaat@stichtingjacobkritzraedt.nl), graag met vermelding van naam/namen, adres, post- en e-mailadres en telefoonnummer.

Na overmaking van de jaarbijdrage ad € 10,00 per persoon op rekening NL18 RABO 0187 6666 01 van onze stichting, krijgen zij als nieuwe vrienden het jubileumboekje dat wij bij het 65-jarig bestaan van onze stichting in 2017 uitgegeven hebben en – zodra de datum bekend is –tijdig een uitnodiging voor onze jaarlijkse “Vriendenactiviteit”.

 

Jaarbijdrage 2020

Een vriendelijk verzoek aan alle “Vrienden van Jacob Krizraedt” om uw jaarbijdrage ad € 10,00 per persoon voor dit jaar over te maken op rekening NL18 RABO 0187 6666 01 van onze stichting, graag onder vermelding van “Vriend 2020” en uw naam/namen.

Lees meer nieuws

Nieuwsbrief 14 (2023)

Nieuwsbrief 14 (2023)

In deze eerste nieuwsbrief van 2023 even geen ontwikkelingen met betrekking tot het beroep bij de Raad van State tegen de vaststelling van het bestemmingsplan “Klooster Sint Agnetenberg” vanwege de herbestemming van de kloosterkapel tot woning.

Lees meer
Nieuwsbrief 13 (2022)

Nieuwsbrief 13 (2022)

Voor de in voorbereiding zijnde (maar recent tot medio 2023 doorgeschoven) Omgevingswet is onze gemeente doende de Omgevingsvisie 2016 te actualiseren, enerzijds op basis van de in 2021 vastgestelde Toekomstvisie 2030, anderzijds door een aantal meedenksessies “met bedrijven, met maatschappelijke instellingen en met inwoners”.

Lees meer
Nieuwsbrief 12 (2022)

Nieuwsbrief 12 (2022)

Met het weghalen van de letters V&D startte op 1 november 2021 de sloop van het voormalige V&D-pand aan de Markt in Sittard. Het oude warenhuis maakt plaats voor het nieuwe Huis aan de Markt, een representatieve ontmoetingsplek van de gemeente Sittard- Geleen waar bestuur, ondernemers, inwoners en partners elkaar kunnen ontmoeten.

Lees meer