Selecteer een pagina

Nieuwsbrief 4 (2020)

16 mrt, 2020

Download deze nieuwsbrief (PDF) >

Als bestuur van de Stichting Jacob Kritzraedt zijn wij erg blij dat Theo Hanssen besloten heeft onze nieuwe voorzitter te willen zijn. In deze Nieuwsbrief stelt hij zich graag aan jullie voor.

 

Onze nieuwe voorzitter Theo Hanssen stelt zich voor . . .

Toen ik vorig jaar door het bestuur werd benaderd met de vraag, of ik voorzitter wilde worden van de Stichting Jacob Kritzraedt, was ik verrast. Ik had nog niet zolang daarvoor afscheid genomen als bestuurslid van de Federatie Historie Sittard-Geleen-Born en was van plan om het rustiger aan te gaan doen. Bovendien zou ik dan de opvolger worden van mijn veel te vroeg overleden oud-collega Jules Hendriks, waarmee ik zovele jaren prima had samengewerkt op Trevianum Scholengroep. Ik wist met hoeveel inzet en passie hij voor de Stichting bezig was geweest. Ik vroeg dan ook om enige bedenk-tijd en hoewel ik de Stichting uiteraard wel kende, wilde ik toch eerst nog wat beter weten, wat men van mij verwachtte. Bovendien ben ik – naast bestuurslid van een aantal maatschappelijke organisaties – actief lid van drie muziekverenigingen en wandel ik veel in ons mooie Limburg en omgeving, hobby’s die ik graag nog lang wil beoefenen.

De twee bestuursvergaderingen die ik als toehoorder heb bijgewoond, hebben mij – samen met de lichte dwang van de plaatsvervangend voorzitter – doen besluiten de functie als voorzitter van de Stichting te aanvaarden, uiteraard na overleg met het thuisfront.

Na mijn Gymnasiumopleiding op het Bisschoppelijk College aan de Parklaan ben ik in Nijmegen gaan studeren en daar in 1973 afgestudeerd als bioloog/ecoloog. Daarna ben ik begonnen als docent aan mijn oude school. In 1987 ben ik tot directeur van het Atheneum benoemd. In 1998 kreeg ik als algemeen directeur van de nieuwe school Trevianum samen met Jules Hendriks de opdracht om een nieuw gebouw te realiseren aan de Havikstraat. Geen monument, maar wel heel bijzonder. Wie weet gaat men dit gebouw in de verre toekomst nog wel als monumentaal beschouwen.

In 2003 heb ik een periode als wethouder van de gemeente Sittard-Geleen mogen werken met o.a. cultuur in mijn portefeuille. Daar kwam ik in contact met inwoners die zeer bevlogen waren om het culturele erfgoed, dat in onze gemeente gelukkig nog voorhanden is, in ere te houden. De oprichting van de Federatie Historie Sittard-Geleen-Born was dan ook een goede stap in de richting. De bunde-ling van de krachten vanuit alle aangesloten verenigingen was noodzakelijk om soms tegengas te geven tegen al te voortvarende plannen. Meedenken en serieus genomen worden is van wezenlijk belang voor het behoud van ons erfgoed.

Ik beschouw het als een eer om samen met de andere bestuursleden mij nu te mogen inzetten voor het behoud van de monumentale en monumentwaardige gebouwen in Sittard en om een breder publiek bewust te maken voor het behoud van het culturele erfgoed in het bijzonder.

Theo Hanssen

 

Het bestuur bestaat nu uit:

  • Drs. Th.(Theo) J.G.M. Hanssen, voorzitter
  • Ing. P.(Peter) J.A. Vossen, secretaris
  • Drs. J.(Jan) W. Jeurissen, penningmeester
  • Ir. J.(Jo) A.G. Dukers
  • Dhr. J.(Hans) F.M. Giesen
  • Mr. F.(Frank) R. Hage
  • Drs. A.(Guus) M.P.P. Janssen
  • Drs. J.(Jo) M.A. Kreukels
  • Ing. Y.(Yvonne) J.J. Offermans – Leinders
  • Dhr. J.(Jan) G.A. Ruigt

Lees meer nieuws

Nieuwsbrief 6 (2020)

Nieuwsbrief 6 (2020)

Wie had een jaar geleden kunnen vermoeden wat voor een jaar we tegemoet zouden gaan? Op 1 januari wensten we iedereen een Gelukkig en Gezond Nieuwjaar. Dit doen we elk jaar. Dat lijkt zo vanzelfsprekend. Maar 2020 is een jaar geworden waarin alle vanzelfsprekende zaken in ons leven op de kop werden gezet.

Lees meer
Nieuwsbrief 5 (2020)

Nieuwsbrief 5 (2020)

Na het succes van de Vriendendag 2019 zijn we met enthousiasme gestart met de organisatie van de Vriendendag 2020 waarbij wij u, net als het vorig jaar, wilden bijpraten over de actualiteiten en over de ontwikkelingen binnen de Stichting Jacob Kritzraedt, met name alle zaken waarmee de stichting het afgelopen jaar bezig is geweest.

Lees meer
Nieuwsbrief 3 (2020)

Nieuwsbrief 3 (2020)

Het heeft wel even geduurd maar onze nieuwe website (www.stichtingjacobkritzraedt.nl) is online. Er moeten nog wel een paar puntjes op de i gezet worden maar we durven te stellen dat het een dynamische website is geworden. Nu aan ons (maar ook aan jullie) de uitdaging dat zo te houden!

Lees meer