Selecteer een pagina

Nieuwsbrief 5 (2020)

21 dec, 2020

Download deze nieuwsbrief (PDF) >

 

Beste Vrienden van Jacob Kritzraedt,

Na het succes van de Vriendendag 2019 zijn we met enthousiasme gestart met de organisatie van de Vriendendag 2020 waarbij wij u, net als het vorig jaar, wilden bijpraten over de actualiteiten en over de ontwikkelingen binnen de Stichting Jacob Kritzraedt, met name alle zaken waarmee de stichting het afgelopen jaar bezig is geweest. Daarnaast wilden we, net als het vorig jaar, weer inzoomen op een interessant actueel onderwerp.

De coronacrisis heeft daar helaas een stokje voor gestoken. Ook op dit moment is het nog steeds niet zeker, hoe een en ander zich ontwikkelt. Het blijven voorlopig onzekere tijden.

Het ziet er om die reden naar uit dat het dit jaar niet meer mogelijk is om met de Vrienden van Jacob Kritzraedt samen te komen.

Zonder tegenbericht zullen wij de Vriendendag verplaatsen naar het voorjaar 2021.
Zodra meer bekend is over de datum en het programma stellen wij u daar zo snel mogelijk van op de hoogte.

 

Het bestuur bestaat nu uit:

  • Drs. Th.(Theo) J.G.M. Hanssen, voorzitter
  • Ing. P.(Peter) J.A. Vossen, secretaris
  • Drs. J.(Jan) W. Jeurissen, penningmeester
  • Ir. J.(Jo) A.G. Dukers
  • Dhr. J.(Hans) F.M. Giesen
  • Mr. F.(Frank) R. Hage
  • Drs. A.(Guus) M.P.P. Janssen
  • Drs. J.(Jo) M.A. Kreukels
  • Ing. Y.(Yvonne) J.J. Offermans – Leinders
  • Dhr. J.(Jan) G.A. Ruigt

 

Nieuwe ‘Vriend van Jacob Kritzraedt’ ?

Mochten er in uw familie-, kennissen- en/of vriendenkring mensen zijn die ook graag “Vriend van Jacob Kritzraedt” willen worden, dan kunnen zij ons dit per e-mail laten weten (secretariaat@stichtingjacobkritzraedt.nl), graag met vermelding van naam/namen, post- en e-mailadres en telefoonnummer.

Na overmaking van de jaarbijdrage ad € 10,00 per persoon op rekening NL18 RABO 0187 6666 01 van onze stichting, krijgen zij als nieuwe “Vriend van Jacob Kritzraedt” het jubileumboekje dat wij bij het 65-jarig bestaan van onze stichting in 2017 uitgegeven hebben en – zodra de datum bekend is –tijdig een uitnodiging voor onze jaarlijkse “Vriendenactiviteit”.

Lees meer nieuws

Nieuwsbrief 11 (2022)

Nieuwsbrief 11 (2022)

Daarom gaan wij in beroep bij de Raad van State tegen de vaststelling van het bestemmingsplan “Klooster Sint Agnetenberg”…

Lees meer

Nieuwsbrief 10 (2022)

Het bestuur van de Stichting Jacob Kritzraedt is zeer getroffen door het volkomen onverwachte heengaan van ons medebestuurslid ir. Jo Dukers.

Lees meer
Nieuwsbrief 9 (2021)

Nieuwsbrief 9 (2021)

Voor de verbouwing en sloop van de kapel en haar kostbare interieur van klooster Agnetenberg is nog geen vergunning aangevraagd en toch zijn de projectontwikkelaar en de nieuwe eigenaar van de kloosterkapel al een gevecht om de gunst van de publieke opinie begonnen.

Lees meer