Selecteer een pagina

Word ‘Vriend van Jacob Kritzraedt’

22 jan, 2020

Mochten er in uw familie-, kennissen- en/of vriendenkring mensen zijn die ook graag “Vriend van Jacob Kritzraedt” willen worden, dan kunnen zij dit per mail (sjk.secretaris@hetnet.nl) laten weten aan de secretaris, met vermelding van naam/namen, adres, post- en mailadres en telefoonnummer.

Na overmaking van de jaarbijdrage ad € 10,00 per persoon op rekening NL18 RABO 0187 6666 01 van onze stichting, ontvangen zij het jubileumboekje dat wij uitgegeven hebben bij het 65-jarig bestaan van onze stichting in 2017, onze digitale periodieke “Nieuwsbrief” en (te zijner tijd) een uitnodiging voor onze jaarlijkse Vriendenactiviteit.

Lees meer nieuws

Nieuwsbrief 14 (2023)

Nieuwsbrief 14 (2023)

In deze eerste nieuwsbrief van 2023 even geen ontwikkelingen met betrekking tot het beroep bij de Raad van State tegen de vaststelling van het bestemmingsplan “Klooster Sint Agnetenberg” vanwege de herbestemming van de kloosterkapel tot woning.

Lees meer
Nieuwsbrief 13 (2022)

Nieuwsbrief 13 (2022)

Voor de in voorbereiding zijnde (maar recent tot medio 2023 doorgeschoven) Omgevingswet is onze gemeente doende de Omgevingsvisie 2016 te actualiseren, enerzijds op basis van de in 2021 vastgestelde Toekomstvisie 2030, anderzijds door een aantal meedenksessies “met bedrijven, met maatschappelijke instellingen en met inwoners”.

Lees meer
Nieuwsbrief 12 (2022)

Nieuwsbrief 12 (2022)

Met het weghalen van de letters V&D startte op 1 november 2021 de sloop van het voormalige V&D-pand aan de Markt in Sittard. Het oude warenhuis maakt plaats voor het nieuwe Huis aan de Markt, een representatieve ontmoetingsplek van de gemeente Sittard- Geleen waar bestuur, ondernemers, inwoners en partners elkaar kunnen ontmoeten.

Lees meer