Selecteer een pagina

Nieuwsbrief 2 (2019)

1 sep, 2019

Op zaterdagmiddag 24 augustus hebben wij als bestuur van de Stichting Jacob Kritzraedt in “Oos Zittesj Hoes” aan de daar aanwezige “Vrienden van Jacob Kritzraedt” toegelicht, hoe en waar wij ons inzetten voor “het behoud van het plaatselijk en regionaal erfgoed in het bijzonder architectonisch of historisch belangrijke gebouwen in Sittard en omgeving”, onze doelstelling zoals die in onze statuten is verwoord.

 

Vriendendienst

Aan het slot van de toelichting hebben wij de aanwezigen om een “Vriendendienst” gevraagd want door met z’n allen regelmatig rond te kijken naar wat er in en om onze stad met ons erfgoed gebeurt en dit te signaleren en door te geven (sjk.secretaris@hetnet.nl) kunnen we sneller en effectiever actie ondernemen.

Ook zijn we van plan uit de “Vrienden” een groepje te formeren met wie we kunnen discussiëren en vervolgens prioriteiten stellen. En bespreken wat verder wenselijk en mogelijk wordt geacht.

Geïnteresseerden kunnen dat laten weten aan de secretaris (sjk.secretaris@hetnet.nl) zodat we op niet al te lange termijn bij elkaar kunnen komen.

 

Nieuwe “Vrienden van Jacob Kritzraedt”

Mochten er in uw familie-, kennissen- en/of vriendenkring mensen zijn die ook graag “Vriend van Jacob Kritzraedt” willen worden, dan kunnen zij dit per mail (sjk.secretaris@hetnet.nl) laten weten aan de secretaris, met vermelding van naam/namen, adres, post- en mailadres en telefoonnummer.

Na overmaking van de jaarbijdrage ad € 10,00 per persoon op rekening NL18 RABO 0187 6666 01 van onze stichting, ontvangen zij het jubileumboekje dat wij uitgegeven hebben bij het 65-jarig bestaan van onze stichting in 2017, onze digitale periodieke “Nieuwsbrief” en (te zijner tijd) een uitnodiging voor onze jaarlijkse Vriendenactiviteit.

Lees meer nieuws

Nieuwsbrief 11 (2022)

Nieuwsbrief 11 (2022)

Daarom gaan wij in beroep bij de Raad van State tegen de vaststelling van het bestemmingsplan “Klooster Sint Agnetenberg”…

Lees meer

Nieuwsbrief 10 (2022)

Het bestuur van de Stichting Jacob Kritzraedt is zeer getroffen door het volkomen onverwachte heengaan van ons medebestuurslid ir. Jo Dukers.

Lees meer
Nieuwsbrief 9 (2021)

Nieuwsbrief 9 (2021)

Voor de verbouwing en sloop van de kapel en haar kostbare interieur van klooster Agnetenberg is nog geen vergunning aangevraagd en toch zijn de projectontwikkelaar en de nieuwe eigenaar van de kloosterkapel al een gevecht om de gunst van de publieke opinie begonnen.

Lees meer