Selecteer een pagina

Nieuwsbrief 7 (2021)

14 mei, 2021

Download nieuwsbrief #7 (PDF) >

 

De lente komt maar moeizaam op gang. Als ik dit opschrijf lijkt het eerder herfst dan lente en ook de temperatuur blijft ver achter bij wat we normaal mogen verwachten. Volgende week wordt beter weer voorspeld door de weerman op de radio. Hoop doet leven.

Ook Covid 19, het ellendige coronavirus, wil het maar niet wijken. De hele winter in l ock down, geen familiebezoek, niet naar het buitenland, niet genieten van onze, normaal zo gezellige binnenstad. Kerst en Nieuwjaar waren feestdagen met een wat somber ra ndje. De hoop was gevestigd op het ( voorjaar. Dan zou het virus vast wel vertrekken. Maar dit was ijdele hoop. Erger nog, de besmettingen nemen alleen maar toe. Toch geldt ook hier: Hoop doet leven.

Het aantal mensen dat is gevaccineerd groeit snel en met het mooie weer, dat ongetwijfeld gaat komen, kunnen we ons verheugen op een mooie zomer, een zomer waarin we elkaar weer kunnen ontmoeten, een zomer waarin we misschien wat verder kunnen reizen dan naar Maastricht of Venlo, omdat we dan weer de gre ns over mogen. De Euregio is veel dichterbij dan de rest van Nederland, maar voor ons op dit moment moeilijk bereikbaar. Als we met z’n allen de basisregels van de corona bestrijding in acht nemen, komt het ongetwijfeld goed. De geplande Vriendendag is een mooie gelegenheid om met elkaar terug te kijken op het bijzondere afgelopen jaar en vol hoop vooruit te
kijken.

Het bestuur heeft de afgelopen tijd niet stilgezeten. We hebben voor het eerst in het bestaan van de Jacob Kritzraedt Stichting vergaderd via Zoom. Dat ging met vallen en opstaan. Het ene bestuurslid k reeg geen verbinding ondanks dat hij voor z’n werk bijn a dagelijks moet zoomen een ander bestuurslid kon geen beeld krijgen, maar wel geluid en de voorzitter moest nog leren hoe een en ander te coördineren. Uiteindelijk lukte het. Maar we zijn blij dat we weer gewoon, ouderwets kunnen gaan vergaderen, uiteraa rd met in achtneming van alle regels.

In de Nieuwsbrief kunt u lezen hoe het werk vordert rondom onze Ophovener m olen, dit alles onder toeziend oog van Jo Dukers. Onze penningmeester kijkt hierbij kritisch toe of alles wel binnen onze begroting is. We mogen ons gelukkig prijzen dat binnen ons bestuur veel deskundigheid aanwezig. We kunnen daardoor ook constructief kritisch blijven kijken naar de ontwikkelingen in onze stad en omgeving.

We schromen niet om naar de rechter te stappen om ervoor te zorgen dat on s kostbare erfgoed ook voor de komende generaties behouden blijft. We zijn echter niet blind voor nieuwe ontwikkelingen. Het is dan ook zaak om in gesprek te blijven met de gemeente en particulieren, zodat iedereen ook in de toekomst kan genieten van onze mooie stad. Ook hier geldt: Hoop doet leven

Ik wens u allen een mooie lente en een nog mooiere zomer.

Theo
Hanssen, voorzitter

Download nieuwsbrief #7 (PDF) >

 

Lees meer nieuws

Nieuwsbrief 8 (2021)

Nieuwsbrief 8 (2021)

De huidige eigenaren van het voormalige klooster Sint-Agnetenberg van de Liefdezusters van het Kostbaar Bloed in de Plakstraat willen er woningen realiseren. Daarvoor moet wel de bestemming worden gewijzigd en daarom is er een aangepast bestemmingsplan in procedure gebracht.

Lees meer
Nieuwsbrief 6 (2020)

Nieuwsbrief 6 (2020)

Wie had een jaar geleden kunnen vermoeden wat voor een jaar we tegemoet zouden gaan? Op 1 januari wensten we iedereen een Gelukkig en Gezond Nieuwjaar. Dit doen we elk jaar. Dat lijkt zo vanzelfsprekend. Maar 2020 is een jaar geworden waarin alle vanzelfsprekende zaken in ons leven op de kop werden gezet.

Lees meer
Nieuwsbrief 5 (2020)

Nieuwsbrief 5 (2020)

Na het succes van de Vriendendag 2019 zijn we met enthousiasme gestart met de organisatie van de Vriendendag 2020 waarbij wij u, net als het vorig jaar, wilden bijpraten over de actualiteiten en over de ontwikkelingen binnen de Stichting Jacob Kritzraedt, met name alle zaken waarmee de stichting het afgelopen jaar bezig is geweest.

Lees meer