Selecteer een pagina

Nieuwsbrief 7 (2021)

14 mei, 2021

Download nieuwsbrief #7 (PDF) >

 

De lente komt maar moeizaam op gang. Als ik dit opschrijf lijkt het eerder herfst dan lente en ook de temperatuur blijft ver achter bij wat we normaal mogen verwachten. Volgende week wordt beter weer voorspeld door de weerman op de radio. Hoop doet leven.

Ook Covid 19, het ellendige coronavirus, wil het maar niet wijken. De hele winter in l ock down, geen familiebezoek, niet naar het buitenland, niet genieten van onze, normaal zo gezellige binnenstad. Kerst en Nieuwjaar waren feestdagen met een wat somber ra ndje. De hoop was gevestigd op het ( voorjaar. Dan zou het virus vast wel vertrekken. Maar dit was ijdele hoop. Erger nog, de besmettingen nemen alleen maar toe. Toch geldt ook hier: Hoop doet leven.

Het aantal mensen dat is gevaccineerd groeit snel en met het mooie weer, dat ongetwijfeld gaat komen, kunnen we ons verheugen op een mooie zomer, een zomer waarin we elkaar weer kunnen ontmoeten, een zomer waarin we misschien wat verder kunnen reizen dan naar Maastricht of Venlo, omdat we dan weer de gre ns over mogen. De Euregio is veel dichterbij dan de rest van Nederland, maar voor ons op dit moment moeilijk bereikbaar. Als we met z’n allen de basisregels van de corona bestrijding in acht nemen, komt het ongetwijfeld goed. De geplande Vriendendag is een mooie gelegenheid om met elkaar terug te kijken op het bijzondere afgelopen jaar en vol hoop vooruit te
kijken.

Het bestuur heeft de afgelopen tijd niet stilgezeten. We hebben voor het eerst in het bestaan van de Jacob Kritzraedt Stichting vergaderd via Zoom. Dat ging met vallen en opstaan. Het ene bestuurslid k reeg geen verbinding ondanks dat hij voor z’n werk bijn a dagelijks moet zoomen een ander bestuurslid kon geen beeld krijgen, maar wel geluid en de voorzitter moest nog leren hoe een en ander te coördineren. Uiteindelijk lukte het. Maar we zijn blij dat we weer gewoon, ouderwets kunnen gaan vergaderen, uiteraa rd met in achtneming van alle regels.

In de Nieuwsbrief kunt u lezen hoe het werk vordert rondom onze Ophovener m olen, dit alles onder toeziend oog van Jo Dukers. Onze penningmeester kijkt hierbij kritisch toe of alles wel binnen onze begroting is. We mogen ons gelukkig prijzen dat binnen ons bestuur veel deskundigheid aanwezig. We kunnen daardoor ook constructief kritisch blijven kijken naar de ontwikkelingen in onze stad en omgeving.

We schromen niet om naar de rechter te stappen om ervoor te zorgen dat on s kostbare erfgoed ook voor de komende generaties behouden blijft. We zijn echter niet blind voor nieuwe ontwikkelingen. Het is dan ook zaak om in gesprek te blijven met de gemeente en particulieren, zodat iedereen ook in de toekomst kan genieten van onze mooie stad. Ook hier geldt: Hoop doet leven

Ik wens u allen een mooie lente en een nog mooiere zomer.

Theo
Hanssen, voorzitter

Download nieuwsbrief #7 (PDF) >

 

Lees meer nieuws

Nieuwsbrief 11 (2022)

Nieuwsbrief 11 (2022)

Daarom gaan wij in beroep bij de Raad van State tegen de vaststelling van het bestemmingsplan “Klooster Sint Agnetenberg”…

Lees meer

Nieuwsbrief 10 (2022)

Het bestuur van de Stichting Jacob Kritzraedt is zeer getroffen door het volkomen onverwachte heengaan van ons medebestuurslid ir. Jo Dukers.

Lees meer
Nieuwsbrief 9 (2021)

Nieuwsbrief 9 (2021)

Voor de verbouwing en sloop van de kapel en haar kostbare interieur van klooster Agnetenberg is nog geen vergunning aangevraagd en toch zijn de projectontwikkelaar en de nieuwe eigenaar van de kloosterkapel al een gevecht om de gunst van de publieke opinie begonnen.

Lees meer